Ass. dr Ljiljana Čvorović, otohirurg

0
352

Radno iskustvo:
Kliničko- bolnički Centar “Zemun” od 2000, Šef Odeljenja otorinolaringologije.
Klinički asistent na katedri otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom
Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2011.
Klinika za ORL i MFH, Klinički Centar Srbije od 2014.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu 2003.
Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu, 2008.
Specijalizacija iz otorinolaringologije, 2005.

Subspecijalizacija iz audiologije 2012.

Publikacije:
Objavila oko 60 naučnih i stručnih radova, 9 citiranih u CC ili SCI.
Monografija Akutna senzorineuralna nagluvost, 2010 (Zadužbina Andrejević)

Studijski boravci i edukacije:
2004. Klinika Monmartre u Parizu, Francuska – Hirurgija srednjeg uva
2004. Institut za laringologiju i otologiju, Univerzitetski koledž u Londonu, elika Britanija – Endoskopska hirurgija sinusa
2006. Univerzitetska bolnica Cirih, Klinika za uvo, grlo i nos – Otohirurgija i izrada doktorske disertacije
2008. Klinika za uvo grlo i nos, Luenen, Nemačka – Kurs ugradnje titanijumskih slušnih proteza u srednje uvo
2010. Univerzitetska klinika Innsbruk, Austrija – Kurs ugradnje Vibrant soundbridge u srednje uvo
2011. Univerzitetska bolnica Salgrenska, Getenburg, Švedska – Instrukcioni kurs ugradnje BAHA implanta
2012. Columbia Univerzitet, Tinitus retraining therapy, TRT, prof Jastreboff

Profesionalna članstva
Član Sekcije za Otorinolaringologiju, SLD.
Sekretar Sekcije za otorinolaringologiju, SLD-a od 2008.
Član Srpskog Aktiva za pedijatrijsku otorinolaringologiju
Član Udruženja otologa i audiologa Srbije
Član European Academy of Otology and Neurootology
Član Politzer Society – International Society for Otologic Surgery and Science

Nagrade
Dobitnik stipendije Evropskog rinološkog udruženja (ERS) za usavršavanje na Univerzitetskom Koledžu u Londonu, Institut za laringologiju i otologiju
Stipendija Centra za naučno-istraživački rad, A. Charles Holland Fondacije iz Italije radi usavršavanja na Univerzitetskoj Bolnici Zürich, Klinika za Otorinolaringologiju;
Stipendija The American Austrian Foundation za učešće na medicinskom seminaru u Salzburgu

Posebna interesovanja
Bolesti uva, sluha i ravnoteže, otohirurgija, dečja otorinolaringologija

Strani jezici
Govori engleski i služi se nemačkim

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)