Ass. dr sc. Bojan Pavlović, ORL hirurg

0
1064

Radno iskustvo:

– Bel Medic
– Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od 2002.godine.
– Asistent na katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju
– Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2011.godine.

U Bel Medicu radi:

Specijalističke preglede i dijagnostiku, endoskopske preglede nosa, otorinolaringološke operacije

Strani jezici: engleski

Obrazovanje:

– Medicinski fakultet u Beogradu 2001.godine.
– Specijalizacija iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006.godine.
– Magisterijum iz otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2009.godine.

Posebna sfera interesovanja:

– ORL bolesti kod dece, bolesti nosa i paranazalnih sinusa, endoskopske operacije nosa i sinusa.

Dostignuća i priznanja:

– Autor i koautor više radova indeksiranih u CC i MedLine.
– Sekretar ORL sekcije Srpskog lekarskog drustva od 2008. do 2015.godine.
– Sekretar Udruženja otorinolaringologa Srbije od 2015.godine.