Dr Branimir Žutić

0
136

Dr Branimir Žutić je rođen 1949. u Beogradu. Završio je Osnovnu školu Vuk Karadžić kao vukovac, a zatim IX beogradsku gimnaziju kao odličan učenik.

Godine 1968. upisuje Medicinski fakultet u Beogradu koji završava sa visokim prosekom (8.6), i u najkraćem roku završava studije (diplomirao je januara 1974).

U toku studija nije pao niti jedan ispit. U prvoj i drugoj godini je sve ispite položio u junskom ispitnom roku a u trećoj i četvrtoj dao uslov za upis u narednu godinu.

Po završetku fakulteta zapošljava se na ORL odeljenu bolnice “Dr Dragiša Mišović– Dedinje” gde je specijalizirao ORL. Bio je poznat po tome što je svakodnevno obavljao veliki broj operacija i što su ispred njegove ordinacije uvek bili ogromni redovi.

Od 1994. počinje u svoje slobodno vreme da radi kao konsultant u privatnim poliklinikama i ordinacijama u Beogradu. U vreme kada je odlučio da napusti bolnicu i da otvori svoju ORL ordinaciju radio je kao konsultant u 16 privatnih medicinskih ustanova.

Aprila 2001, posle 28 godina rada u “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”, on napušta bolnicu da bi otvorio svoju ORL ordinaciju. Nastavlja da operiše, samo sada po privatnim bolnicama.

U jesen 2004. otvara svoju privatnu ORL bolnicu u kojoj stvara uslove za rad i za boravak pacijenata kakve je oduvek želeo da ima.