Mr sci. dr Jelena Perović Jovanović, orl. hirurg

0
110

Radno iskustvo:
KBC Zemun i Republički zavod za tržište rada u Beogradu, projekat pomoći mladim talentima
Služba za otorinolaringologiju DZ „Stari Grad“ od septembra 2004. do aprila 2005.
Dom zdravlja Dr Ristić, lekar specijalista otorinolaringolog od oktobra 2005.
Beogradski KBC od februara do juna 2011.

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998.
Stipendista Medicinskog fakulteta u Beogradu i Ministarstva prosvete
Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet u Beogradu 2002.
Opšti lekarski staž kao radnik Medicinskog fakulteta završila je u Beogradu, a stučni

ispit položila 1999.
Specijalizacija iz otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, Klinički bolnički centar u Zemunu, 1999.
Specijalistički ispit sa odličnim uspehom položila marta 2004. godine na Klinici za otorinolaringologiju u Beogradu.

Publikacije:
Objavila 16 stručno-naučnih radova od kojih su 11 štampani u celini.

Profesionalna članstva:
Član YUMSTIC-a (Yu-goslav Medical Student,s Commiti), EMSA-e (The European Medical Student,s Association) i IFMSA (International Federation of Medical Student,s Association).
Član je ORL sekcije Srpskog Lekarskog Društva

Stručno usavršavanje
Dodeljen joj je sertifikat za učešće na seminaru i radionici „How to write a scientific paper“ čiji su moderatori bili urednici The Lancet-a, 2006. godine u Beogradu.
Učestvovala je na XVII kongresu otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelji, 2006. godine u Novom Sadu.
Završila je seminar kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom “Kurs funkcionalne endoskopske hirurgije sinusa“, 2007. godine u Beogradu.
Prisustvovala je XLVII ORL nedelji sa medjunarodnim učešćem, 2007. godine u Beogradu.
Učestvovala je na seminaru kontinuirane medicinske edukacije “Audiologija”, 2008. godine u Beogradu.
Pohadjala je seminar kontinuirane medicinske edukacije sa mešovitim učešćem pod nazivom „Škola otologije – timpanoplastika“, 2008.godine u Beogardu.
Hirurško lečenje nagluvosti i gluvoće, Akademija Medicinskih Nauka SLD i ORL Sekcija SLD, Hotel M. Best Western, Beograd, 2010.
Publikovanje naučnih članaka -Kako komunicirati sa uredništvom časopisa? KBC Zemun, Zemun, 2010.
Alergijski rinitis dijagnoza i terapija – Ecka, 20 . mart 2010.

Naučni stručni radovi
Rad u časopisu koji je indeksiran u Current Contents-u (CC) ili Science Citation Index-u (SCI)
Rad u časopisu koji je uključen u bazu podataka MEDLINE
Ceo rad u časopisu koji nije uključen u pomenute baze podataka )
Izvod u zborniku međunarodnog skupa
Izvod u zborniku nacionalnog skupa

Strani jezici
Govori engleski i ruski jezik

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)