Prim. mr sci. med. dr Vladan Šubarević, orl. hirurg

0
750

Radno iskustvo:
Od 1989. godine zaposlen na ORL odelenju instituta za majku i dete “Dr Vukan Cupic” (vise od 15000 operacija)
Završio kurs laserske hirurgije u Berlinu 2001.
Od 2002. načelnik Službe za ORL Instituta za majku I dete Srbije

Obrazovanje:
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1981-1987.
Specijalizacija ORL-a, ORL klinika UKC Beograd i ORL klinika VMA 1990-1994
Magistratura: Efekat ranog plasiranja ventilacionih cevčica kod dece sa urođenim rascepom nepca, 1994-2000, doktorska disertacija u toku.

Primarius od 2009

Publikacije:
Autor i koautor je više od 70 objavljenih publikacija u nacionalnim časopisima, autor 3, a koautor u 5 objavljenih publikacija u internacionalnim časopisima.

Profesionalna članstva:
Association Medicale Serbe – ORL sekcija
ESPO (Europetan Society of Pediatrics Otorinolaringology)
EUFOS (European ORL society)
IFOS (International Federation of ORL Seciety)
SAPO (Srpska asocijacija pedijatrijske ORL)-predsednik I osnivač od 2009.

Ostala interesovanja:
Dečija ORL, laser u ORL-u, hirurgija vrata

Strani jezici:
Engleski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)