Prof. dr Milan Jovanović, orl hirurg

0
488

Radno iskustvo:
Medicinski fakultet, nastavna baza KBC Zemun u službi za otorinolaringologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom od 1989.
Načelnik Klinike za Hirurgiju KBC Zemun i Šef odeljenja operacionog bloka službe za ORL sa maksilofacijijalnom i cervikalnom patologijom KBC Zemun, od 2009.

Obrazovanje:
Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1991. godine.
Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 2001. godine.
Specijalistički ispit sa odličnim uspehom položio 1994. godine na klinici za Otorinalaringologiju u Beogradu.

Dodatna edukacija:
Iz oblasti endoskopije završio instrukcioni kurs 2000. u Hong-Kongu i Šangaju.
Pohađao Salzburg Medical Seminars International, 2003. godine u Salzburgu.
Završio 8th International Temporal Bone Dissection and Otology/Neurotology Course Including Cochlear Impantation Workshop, 2006. godine, Chapa Univerzitetu, Instanbul.
Seminar i radionica “How to write a scientific paper”, čiji su moderatori urednici The Lancet-a 2006. u Beogradu.
Rukovodilac na Stručnom Projektu Ministarstva zdravlja Republike Srbije “Programa za praćenje i sprečavanje bolesti izazvanih upotrebom duvana”, “Unapređenje dijagnostike prekancerskih lezija otkrivanje prekancerskih lezija i karcinoma larinksa kod pacijenta sa hroničnim laringitisom kontaktnom endoskopijom larinksa”, 2010. godina

Publikacije:
Do sada publikovao 126 stručno-naučna rada.
15 puta citiran u inostranim časopisima.
Član 5 komisija za odbranu doktorata, magisterijuma i diplomskog rada.
Mentor akademskih specijalističkog rada i studentskog rada.
Recezent monografije iz otorinolaringologije.

Profesionalna članstva:
Član je ORL sekcije Srpskog Lekarskog Društva, od 1990-1998. godinen, sekretar ORL sekcije.
Sekretar Udruženja otorinolaringologa Jugoslavije, 2002. godine
Član Etičkog odbora KBC Zemun (2007-2008).
Predsednik stručnog saveta KBC Zemun od marta 2009. godine
Pomoćnik urednika stručno-naučnog medicinskog časopisa KBC Zemun – “Materia Medica” i recezent u jednom od vodećih američkih časopisa iz oblasti otorinolaringologije “Laryngoscope”.
Za svoj rad nagrađen zahvalnicom Srpskog Lekarskog Društva 1996. godine, povodom 125. god. postojanja SLD-a

Strani jezici
Govori, čita i piše engleski jezik

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)