Prof. dr Rade Kosanović, orl hirurg

0
498

Za asistenta pripravnika na Stomatološkom fakultetu u Beogradu je izabran 1992.godine. Od 1994.godine je u zvanju asistenta. Reizabran je u zvanje asistenta 1998. godine. U zvanje docenta je izabran 2000. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 2005.godine. Načelnik ORL klinike Gradske bolnice u Beogradu.

Sistematizacija podataka Colić.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)