Dr Aleksandar Ristanović, grudni hirurg

0
484

Radno iskustvo:
1993 – 1994 – Opšti lekarski staž OB Užice,
1995 – 2000 – Specijalizacija iz grudne hirurgije, Vojnomedicinska akademija Beograd,
2000 – 2005 – Načelnik Kabineta za grudnu i kardio hirurgiju VMA
2005 – 2010 – Načelnik II odeljenja Klinike za grudnu hiruriju VMA
2010 – 2012 – Lekar na Klinici za grudnu hirurgiju VMA,
Od 2012 – Zamenik načelnika klinike za grudnu hirurgiju VMA

Obrazovanje:
1993 – Medicinski fakultet Univerziteta Beograd,
1995 – Specijalizacija iz grudne hirurgije VMA Beograd

2007 – Doktorske studije Medicinski fakultet Kragujevac

Stručna usavršavanja:
2004 – KC Ljubljana-tehnike proširenih reskcija pluća, hirurgija velikih disajnih puteva, videoasistirana torakoskopija (VATS),
2005 – VMA, Beograd, International workshop – Minimally invasive operating techniques in thoracic surgery-VATS,
2006 – Barselona, Workshop-disekcione tehnike medijastinuma,
2008 – 2009 – Pariz, Univerzitetska bolnica Hotel Dieu, Prof Regnard, opšta grudna hirurgija, VATS,
2013 – Solun, bolnica G. Papanikolau, seminar-From thoracotomy to VATS

Profesionalna članstva:
Evropsko udruženje grudnih hirurga,
Srpsko lekarsko društvo-sekcija grudne hirurgije.

Posebna interesovanja:
Tumori pluća, plućne maramice, sredogruđa i zida grudnog koša, infekcije pluća-gljivične, ehinokok i dr., apsces, spontani pneumotoraks, pleuralni izlivi, empijem, povrede grudnog koša.

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)