Dr Zoran Spasić, grudni hirurg

0
144

Dr Zoran Spasić, grudni hirurg, Smederevska Palanka, 19.07.1967.

Upisao medicinski fakultet u Beogradu 1987/88. g, diplomirao 29.10.1993. g. sa ocenom 10 (deset). Prosečna ocean na studijama 8.26 (osam dvadeset šest), stekao zvanje doktor medicine. Spcijalizaciju iz grudne hirurgije upisao u Beogradu 1997/98. g, a 27.05.2002. g. položio sa ocenom odličan, specijalistički ispit iz grudne hirurgije.

Od juna 1997. g. radi na odelenju Grudne hirurgije, Instituta za plućne bolesti i TBC, Klinički Centra Srbije, Beograd, sa zaposlenjem na neodređeno vreme od 11.06.2002. g. do 21.02.2005. g. kada prelazi u KBC Bežaniska Kosa na odelenju Grudne hirurgije sa intenzivnom negom, kao zamenik načelnika grudne hirurgije i stalni clan Konzilijuma za malignome pluca. Od 15.avgusta 2014. g. načelnik je Odelenja grudne hirurgije KBC Bezanijska Kosa i stalni clan Konzijuma za malignome pluca.

Od juna 1997. g. intenzivno radi na zbrinjavanju i lečenju povredjenih u saobraćajnom udesima, padovima sa visine, povredama na radnom mestu, gaženjima, povredama prilikom prevrtanja motronih vozila i traktora, upucavanja i poveredama zadobijenim raznim sečivima i tupim predmetima. Samostalni radi bronhoskopiju sa biopsijom od 2005.god.

Zapažen je njegov rad u studijama za inovativne lekove i imunoterapiju u oblasti karcinoma pluca. Prevencija i screening populacije u prevenciji karcinoma pluća, kao i edukativna predavanja za lekare i srednje medicinsko osoblje u oblasti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma pluca i borbe protiv pušenja.

Usavršavanja

– Sručno usavršavanje i edukacija na European Istitute of Oncology – via Ripamonti 435 Milan, Division of Thoracic Surgery sa učešćem na 1st MILAN LUNG CANCER CONFERENCE – September, 17-18 2004
– Bazični kurs LAPAROSKOPSKE HIRURGIJE završio 2008. godine u Beogradu, certifikovan od JUEH-a. (Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju ).
– Edukacija EMEA CI VATS -Budapest- 10-11 September 2018.g. kod Dr. Rényi-Vámos Ferenc Ph.D, Dr. Kocsis Ákos József, Dr Agócs László, National Institute of Oncology, Hungary
– 6th International Uniportal VATS Course – Live Surgery and Wetlab, 13 – 15 JUNE 2019, POTSDAM, Berlin, Germany.
– VATS Complications Masterclass Vol.2, Bratislava, Slovakia, University Hospital Bratislava Ruzinov, February 18th-19th 2019.
– Uniportal VATS Training in Shanghai, Shanghai Pulmonary Hospital, China, 16-27 September 2019,

Studije

1. Clinical proteomic tumor analysis consortium. FAZA sutudije – neintervencijska studija tekuća INDIKACIJA – Lung squamus cell carcinoma i Lung adenocarcinoma.
2. Study GO40241 (IMpower030) Columbia University Medical Center

Posebna oblast interesovanja je minimalna invazivna hirurgija, VATS.

Govori engleski i francuski, konverzacija na nemačkom, italijanskom i grčkom jeziku.

E-mail: spasic.zoran@bkosa.edu.rs