HBO Medical Center

0
28

HBO Medical Center je jedinstvena specijalistička ordinacija u kojoj se primenjuju savremene metode u prevenciji i lečenju bolesti i mnogih povreda i trovanja. Osnovni terapijski metod je hiperbarična oksigenacija (lečenje kiseonikom pod povišenim pritiskom) koji se uspešno kombinuje sa specifičnim i značajnim lekovima ili terapijskim postupcima u poremećajima cirkulacije (infuzijama vasoprotektivnim rastvorima.

HBO Medical Center, Vojvode Stepe 347b, 11000 Beograd, Srbija

Telefon: 011 3972 666
Mobtel: 063 258 743
Email: office@hbomc.com