Home Blog Page 114

Čista stenoza /A. Pulmonalis/

Stenoza zalistaka a. pulmonalis ili infundibuluma povećava rezistenciju izlaznog dela, povećava pritisak u desnom ventriklu i ograničava količinu protoka u plućima. Dok ne postoji šant, saturacija arterijske krvi kiseonikom je normalna, ali izražena stenoza uzrokuje perifernu cijanozu na taj način što smanjuje "cardiac output". Batičasti prsti i policitemija neće se javiti ako postoji foramen ovale ili atrij alni septum defekt, dozvoljavajući na taj način da dolazi do prolaska krvi iz desnog atrija u levi.

SRCE /znaci oboljenja/

Za vreme pregleda bolesnika mogu se dobiti veoma važni podaci o etiologiji, prirodi i dužini srčanog oboljenja. Tu spadaju: Argyll Robertsonove pupile, splenomegalia, difuzna struma, veliki bubrezi, kongenitalne anomalije, abnormalne pulzacije vena na vratu ili nad prekordijumom, cijanoza, maljičasti prsti i edem. Pažljivom palpacijom mogu se otkriti i hipertrofija desnog ili levog ventrikla, tril ili dijastolni pokreti.

Srce /opšte napomene/

Kompletna dijagnoza svakog kardiovaskularnog oboljenja sastoji se u (1) određivanju etiologije; (2) utvrđivanju strukturalnih promena; (3) određivanju fizioloških abnormalnosti; (4) u proceni preostalih funkcionalnih sposobnosti srca. Lečenje i prognoza zasnovani su na jasnom poznavanju ova 4 faktora.

Opšta simptomatologija

Bol izazvan oboljenjem bubrega se obično oseća kao tupi bol u slabinama ili kostovertebralnom uglu, koji često iradira duživice rebara prema pupku. Bolovi su često otsutni, pošto mnoga oboljenja bubrega ne dovode do nagle distenzije bubrežne kapsule.

Akutni glomerulonephritis

Glomerulonephritis je bolest koja zahvata oba bubrega. Oporavak od akutnog napada bolesti je u većini slučajeva kompletan, ali progresija bolesti može razoriti bubrežno tkivo i dovesti do bubrežne insuficijencije. Akutni glomerulonephritis je češći u dece između treće i desete godine, mada se može javiti u 5% ili više slučajeva i kod odraslih preko 50 godina starosti.

Menstruacija, normalno krvarenje iz materice

Menstruacijom nazivamo fiziološko krvarenje iz materice koje se ponavlja u intervalima od 24 do 32 dana tokom reproduktivnog perioda života svake žene. Gonadotropni hormoni hipofize i estrogeni su glavni faktori u fiziologiji menstruacije, a na nju takođe utiču još i progesteron, tireoidni hormon i hormoni kore nadbubrega. Ovulacija i sekrecija estrogena i progesterona izazivaju krvarenje iz sekretorno promenjenog endometrijuma, ako do trudnoće nije došlo. To je tzv. ovulatorna menstruacija. U slučaju da ovulacija ne nastupi, menstruacija je anovulatorna i krvarenje je iz endometrijuma koji nije sekretorno promenjen.

Primarna dismenoreja

Od svih slučajeva bolne menstruacije na primarnu dismenoreju, tj. dismenoreju bez organskog uzroka otpada 80% slučajeva. Bol je uvek sekundaran, tj. ima psihičku podlogu. Mada je primarna dismenoreja najčešća u adolescenciji, sreće se i u bilo kom drugom periodu između menarhe i menopauze. Dismenoreja i ostale opšte tegobe izazvane menstruacijom nazivaju se zajedničkim nazivom "menorrhalgia".

Dermatitis medikamentoza

Dermatitis medikamentoza je akutna ili hronična inflamatorna reakcija kože na lek. Skoro svaki lek bilo da se uzima per os, u injekcijama, inhalira ili absorbuje, može da dovede do reakcije kože. Promene se mogu javiti i posle ponovne upotrebe istog ili nekog drugog leka.

Bakterijski endokarditis

Subakutni bakterijski endokarditis (SBE) je upaljiva bakterijska infekcija endokarda, a obično se nadovezuje na reumatske ili caicifikovano promenjene zalistke ili na neko kongenitalno oboljenje srca. Početni uzroci bakterijemije su respiratorne infekcije, intervencije na zubima ili cistoskopija. Ali u većem broju slučajeva izvori infekcije nisu poznati. Etiološki faktori obično su nehemolitični streptokok, specijalno streptococcus viridans i S. faecalis, povremeno stapholococcus, ali i svaki drugi mikroorganizam može doći u obzir.