Home Blog Page 2
Ginekologija Knežević

Ginekologija Knežević

Ginekologija Knežević: Sistematski ginekološki pregledi, uz kolposkopski i PAPA test, eventualno HPV test. Vakcinacija protiv carcinoma grlica materice, biopsija, loop excisio, conisatio ...
Prof. dr Predrag Đorđević

Endokrinologija Đorđević

Specijalistička ordinacija interne medicine: Endokrinologija, šećerna bolest, rana dijagnoza, prevencija i lečenje bolesti i hroničnih komplikacija, dijagnoza i lečenje erektilne disfunkcije ...
Eurodijagnostika

Dijagnostički centar Eurodijagnostika

Eurodijagnostika - centar za radiološku dijagnostiku objedinjuje sve savremene metode radioloških pregleda: magnetnu rezonancu,multislajsni skener (CT), rentgen, mamografiju, ultrazvučne i kolor dopler preglede. Stručni tim čine lekari koji u svojim oblastima poseduju izuzetno znanje i višedecenijsko iskustvo.
Dijagnostički centar Hram

Dijagnostički centar Hram

DC Hram je specijalizovana ustanova za preglede na magnetnoj rezonanci, skeneru i ultrazvuku, svi pregledi su bezbolni, a u narednom periodu će razvijati posebne centre za demenciju, bolesti dojki, sportske povrede i menadžerske bolesti.
Dr Nebojša Radunović

Prof. dr Nebojša Radunović

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.48, kao treći u svojoj generaciji. Na istom fakultetu je magistrirao 1982. godine, mentor mu je bio akademik Vladimir Kanjuh. Potom se specijalizovao i doktorirao 1985. godine, mentor je bio akademik Vojin Šulović.
Dr Gradimir Dragutinović

Dr Gradimir Dragutinović, radiolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerzieta u Beogradu 1975. godine. Od 1977. godine radi u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Specialista je iz oblasti radiologije i radioterapije na Medicinskom fakulettu u beogradu i na Vojno Medicinskoj akademiji Beograd od 1982. godine.
Klempave uši

Klempave uši – otapostaza

Klempave uši nisu zdravstveni već estetski problem koji kod dece, ali i kod odraslih, izazivaju psihološke a ne fiziološke probleme. Kod dece se manifestacije javljaju vrlo rano s obzirom da se u kolektiv, koji po pravilu nema sluha za umerenost izražavanja, uključuju već u najranijem detinjstvu.

Dr Dušica Marković Žigić

Dr sci. med Dušica Marković Žigić, specijalista psihijatrije, seksolog i naučni saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu Diplomske studije medicine, specijalističke studije u oblasti psihijatrije,...

Dr Aleksandra Milićević Kalašić

Prim. dr sc. Aleksandra Milićević Kalašić, vanredni profesor na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum; Član katedre za gerontologiju na...
hirzutizam

Hirzutizam, povećana maljavost

Hirzutizam može biti difuzan ili lokalizovan, stečen ili kongenitalan. Pravi hirzutizam u žena je najviše izražen u predelu brade i na gornjoj usni ali se nalazi i na grudima i okolo bradavica. Neophodna su endokrinološka ispitivanja kako bi se dokazalo prekomerno lučenje androgena.