Home Blog Page 2

Prof. dr Radan Džodić, onkohirurg

Profesor medicine, dr sci. med. Član Medicinske akademije SLD Redovni Profesor na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Specijalista opšte hirurgije Doktor medicinskih nauka – onkologija Oblast rada: Hirugija...

Ass. dr sc. Bojan Pavlović, ORL hirurg

Radno iskustvo: - Bel Medic - Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od 2002.godine. - Asistent na katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju - Medicinskog...

Prof. dr Nenad Arsovic, ORL hirurg

Otohirurg na Institutu za ORL i MFH Klinickog Centra Srbije, a ujedno je i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dugogodisnje iskustvo u mikrohirurgiji...

Dr sc. Milomir Gačević, plastični hirurg

Dr sc. Milomir Gačević specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije od 1998. godine. Specijalizirao je na VMA, Beograd. Magistar je od 2005, a doktor...

Prof. dr Lazar Davidović, vaskularni hirurg

Dr Lazar B. Davidovic po nacionalnosti Srbin, je roden 6-og marta 1958. godine u Zemunu. Osnovnu školu je završio u Surcinu, a gimnaziju u...

Akademik prof. dr Đorđe Radak, vaskularni hirurg

Rođen 31.07.1956. u Vršcu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je sa prosečnom ocenom 9,70. Tokom studija bio je demonstrator pri Katedri anatomije (1978-80). Zaposlio se...

Prof. dr Aleksandar Simić, opšti hirurg

- 2007. Doktorska disertacija. „Procena efikasnosti antirefluksnih hirurških procedura kod bolesnika sa poremećajem donjeg ezofagealnog sfinktera” Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu - 1998. Magistarski rad....

Prof. dr Dragutin Kecmanović, opšti hirurg

Specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne hirurgije, nečelnik IV odeljenja za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju Prve hirurške klinike KCS Osnovni biografski podaci: - dr Dragutin (Miomir)...

Prof. dr Zoran M. Džamić, urohirurg

Prof. dr Zoran M. Džamić, 13.11.1960, Beograd, diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. godine. Na Klinici za urologiju KCS u Beogradu...

Prof. dr Miodrag Aćimović, urohirurg

Prof. dr sci. med. Miodrag Aćimović, specijalista urologije; Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije; Privatna praksa: Opšta bolnica Medicinski Sistem Beograd. Lični podaci: Datum...