Home Blog Page 3
Dr Nebojša Radunović

Prof. dr Nebojša Radunović

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.48, kao treći u svojoj generaciji. Na istom fakultetu je magistrirao 1982. godine, mentor mu je bio akademik Vladimir Kanjuh. Potom se specijalizovao i doktorirao 1985. godine, mentor je bio akademik Vojin Šulović.
Dr Gradimir Dragutinović

Dr Gradimir Dragutinović, radiolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerzieta u Beogradu 1975. godine. Od 1977. godine radi u Kliničkom centru Srbije u Beogradu. Specialista je iz oblasti radiologije i radioterapije na Medicinskom fakulettu u beogradu i na Vojno Medicinskoj akademiji Beograd od 1982. godine.
Klempave uši

Klempave uši – otapostaza

Klempave uši nisu zdravstveni već estetski problem koji kod dece, ali i kod odraslih, izazivaju psihološke a ne fiziološke probleme. Kod dece se manifestacije javljaju vrlo rano s obzirom da se u kolektiv, koji po pravilu nema sluha za umerenost izražavanja, uključuju već u najranijem detinjstvu.

Dr Dušica Marković Žigić

Dr sci. med Dušica Marković Žigić, specijalista psihijatrije, seksolog i naučni saradnik na Medicinskom fakultetu u Beogradu Diplomske studije medicine, specijalističke studije u oblasti psihijatrije,...

Dr Aleksandra Milićević Kalašić

Prim. dr sc. Aleksandra Milićević Kalašić, vanredni profesor na Departmanu za socijalni rad Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum; Član katedre za gerontologiju na...
hirzutizam

Hirzutizam, povećana maljavost

Hirzutizam može biti difuzan ili lokalizovan, stečen ili kongenitalan. Pravi hirzutizam u žena je najviše izražen u predelu brade i na gornjoj usni ali se nalazi i na grudima i okolo bradavica. Neophodna su endokrinološka ispitivanja kako bi se dokazalo prekomerno lučenje androgena.

Doc. dr Maja Pavlov, opšti hirurg

Radno iskustvo: Zamenik načelnika IV odeljenja za kolorektalnu i pelvičnu onkološku hirurgiju I hirurške klinike Kliničkog centra Srbije, specijalista opšte hirurgije, subspecijalista digestivne hirurgije Obrazovanje: 2005....

Prof. dr Milan Jovanović, plastični hirurg

- Maj 1984 godine Zavšio je srednju medicinsku školu a potom odlazi na odsluženje vojnog roka kao i cela njegova generacija - Oktobar školske 1985/86...

Ass. dr sc. Bojan Pavlović, ORL hirurg

Radno iskustvo: - Bel Medic - Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije od 2002.godine. - Asistent na katedri za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju - Medicinskog...

Prof. dr Nenad Arsovic, ORL hirurg

Otohirurg na Institutu za ORL i MFH Klinickog Centra Srbije, a ujedno je i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dugogodisnje iskustvo u mikrohirurgiji...