Dr Nina Ristić, pedijatar

0
421

Univerzitetska dečija klinika Tiršova
Endoskopiski kabinet, hepatobilijarna oboljenja

Oblast delatnosti: Gastroenterohepatologija

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo
2. Lekarska komora Beograd

Naučno-istraživačka delatnost: Epidemiologija – treća godina doktorskih studija

Očekuje se dopuna biografije

Sistematizacija podataka UDK Tiršova.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)