Dr sc. Milomir Gačević, plastični hirurg

0
4299

Dr sc Milomir Gacevic specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije od 1998. godine. Specijalizirao je na VMA, Beograd. Magistar je od 2005, a doktor nauka od 2013. godine. Rođen je u Pljevljima, Crna Gora. Medicinski fakultet završio je u Sarejevu. Stalno je zaposlen na VMA, Beograd. Dr Gačević je autor preko 60 radova i dve knjige. Član je Srpskog, Balkanskog, Evrposkog i Svetskog udruženja hirurga plastičara. Član je Udruženja estetskih hirurga Mediterana i Udruženja estetskih hirurga sveta (ISAPS).

Kretanje u službi:

2006. Asistent na predmetu plastična hirurgija
2004. Načelnik odseka za septične opekotine odeljenja za opekotine klinike VMA
2002 – 2004. Načelnik kabineta za Plastičnu hirurgiju
1998 – 2000. Odeljenski lekar u Klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA

Predmeti edukacije:

2010. ESPRAS European appointed National Congress, 10th SRBPRAS Congress, Belgrade
2009. MBC Instructional Course, MMA, Belgrade
2007. Rim, Kurs iz hirurgije nosa i lica
2006. Milano, Kurs iz rekonstruktivne hirurgije dojki

Članstva:
SRBPRAS, BAPRAS, ESPRAS, IPRAS, ISAPS

Stručni radovi i knjige:

Autor je više od 60 radova iz oblasti rekonstruktivne hirurgije, hirurgije urođenih anomalija, hirurgije šake i estetske hirurgije.

Profesionalno angažovanje

Dr sc. Milomir Gačević, plastični hirurg, je glavni konsultant u Bolnici Adonis