Klempave uši – otapostaza

0
300

Klempave uši - otapostazaOtapostaza (otapostasis) – klempave uši nisu zdravstveni već estetski problem koji kod dece, ali i kod odraslih, izazivaju psihološke a ne fiziološke probleme. Kod dece se manifestacije javljaju vrlo rano s obzirom da se u kolektiv, koji po pravilu nema sluha za umerenost izražavanja, uključuju već u najranijem detinjstvu. Zato najveći broj autora, verovatno nećemo preterati ako kažemo, skoro svi, smatra da operacija – otoplastika, treba da se obavi pre polsaka pacijenta u školu.

Otapostaza je poremećaj u razvoju ušne školjke kod koga su one previše odmaknute od glave i predstavlja najčešći poremećaj razvoja, a rešava ga plastična hirurgija. Ta odstojnost može biti blaga, umerena ali i drastična. Ona može biti udružena, često i jeste, sa drugim deformitetima ušne školjke. Uz preporuku da se operacija izvrši pre polaska deteta u školu, stoji i preporuka da se ona ne vrši pre navršene šete godine života, što u krajnjem znači da je treba obaviti tokom 5 ili 6 godine, a tačan termin zavisi od psihološke zrelosti deteta.

Psihološka zrelost deteta diktira i vrlo važnu odluku, opšta ili lokalna anestezija. Naravno da je lokalna preporučljiva, ali odluka zavisi od procene lekara da li dete može mentalno da podnese operaciju tokom koje je svesno.

Princip otoplastike – operacije klempavih ušiju – je jednostavan. Treba ukloniti deo ušne školje kako bi se ona primakla glavi. Tehnika ima više, o najprikladijoj odlučuje plastični hirurg.

Otoplastika – operacija klempavih usiju – najčešće traje između 40 i 60 minuta, retko više od pomenutih sat vremena. Posle operacije se ostaje na klinici ne duže od dana, ako sve prođe po planu. Zavoji se nose 7 a elastična traka oko glave još sedam dana posle čega se skidaju konci a traka ostaje u upotrebi tokom noćnog odmora, naredne dve nedelje.

Da li operisati klempave uši

Autori često naglašavaju da operaciju klempavih ušiju ne treba izvoditi ako one ne prave psihološke probleme i ne uzazivaju patnju pacijenta. To nije potrebno naglašavati zato što se dete neće ni pojaviti u ordinaciji plastičnog hirurga ukoliko nema psiholoških problema zbog tog estetskog poremećaja.

Nije redak slučaj da klempave uši ne smetaju detetu koje ih ima. Iako ga u predškolskoj i školskoj sredini druga deca zadirkuju, dete će doktoru reći da njegove uši smetaju drugarima a ne njemu. U stvari, otapostaza najčešće tokom rane mladosti deteta smeta roditeljima.

Nasledni faktor

Nasledni faktor kod otapostaze – klempavih ušiju – je stavka oko koje se lekari ne slažu. Jedni tvrde da je stvar nasledna i da je češće nasleđuju muška deca, drugi da nasledni faktor nema uticaja. Neki uzroke nalaze u nepravilnom položaju bebe u majčinom stomaku tokom trudnoće. S obzirom da je poremećaj bezopasan i da se lako koriguje, nećemo ulaziti u detaljnu analizu. Ako smemo da primetimo, dete sa odstojnim ušima najčešće u ordinaciju dovode roditelji koji nemaju klempave uši.

Možete pogledati i opis na sajtu plastičnog hirurga u vezi otoplastike.