Prof. dr Milan Jovanović, plastični hirurg

0
949

– Maj 1984 godine Zavšio je srednju medicinsku školu a potom odlazi na odsluženje vojnog roka kao i cela njegova generacija
– Oktobar školske 1985/86 godine Upisao je Medicinski fakultet u Beogradu.
– Oktobar 1991 godine Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,18 i stekao zvanje doktora medicine
– Oktobar 1992 godine Upisao je Magistarske studije iz oblasti hirurške anatomije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
– Decembar 1992 godine Završio je pripravnički staž za lekara opšte prakse i položio stručni ispit ispred Ministarstva za zdravlje Republike Srbije.
– Decembar 1992 godine Započeo specijalizaciju iz Plastične i rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
– Decembar 1995 godine Magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu na temu pod nazivom: “Značaj vaskularne mreže i vaskularne peteljke režnja tenzora fasciaelate u rekonstrukciji kožno mišićno koštanih defekata”, čiji je mentor bio Prof. dr Miodrag Karapandžić
– Mart 1998 godine Položio je specijalistički ispit iz plasitične i rekonstruktivne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje: Specijaliste plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Član je:
– International Society of Aesthetic Plastic Suregry (ISAPS),
– International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS),
– European Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EPRAS),
– Balcan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (BAPRAS)
– Serbia Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery(SRBPRAS).
– Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters (MBC)

Nagrade i pohvale
Septembar 17-19, 2004 godine Na kursu od strane ISAPS-a u organizaciji Galathea klinike: R.A.P.S. RECENT ADVANCES IN PLASTIC SURGERY III koji se održao od 17 do 19 septembra 2004 godine u Beogradu u hotelu Interkontinental i uživo hirurškoj demonstraciji u privatnoj kliici Galathea, pred komisijom čiji su članovi bili: Claudio Cardoso de Castro – Brazil; Bruce F. Connell – USA; Bahman Guyuron – USA; Mutaz B. Habal – USA (Glavni urednik časopisa Jurnal of Craniofacial Surgery); Brian M. Kinney – USA; Yann Levet – France; Malcolm Paul – USA; Luiz S. Toledo – Brazil. Na kursu sam osvojio PRVU NAGRADU ZA NAJBOLJI RAD POD NAZIVOM: Personal Approach to the Correction of Prominent Ears

– Avgust 1984 godine Nalazio se na odsluženju vojnog roka gde sam radio kao medicinski tehničar.
– Oktobar 1991 godine Obavljao je redovan lekarski staž u Domu zdravlja Savski Venac u Beogradu
– Decembar 1992 godine Primljen je na volonterski rad u Centru za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije kao pripravnik a radi stručnog usavršavanja i sticanje posebnih znanja i sposobnosti za rad u ovoj struci do
– Januara 1994 godine kada sam primljen u stalni radni odnos.
– Januar 1994 godine Primljen je u radni odnos u Centru za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.
– Juni 1998 godine Po odluci Ministarstva za zdravlje kao ispomoć sa ekipom Prof. dr Sveta Ivanović, neurohirurg, Ass. Dr Lazar Davidović, vaskularni hirurg, Dr Dejan Radenković, opšti hirurg, mesec dana je proveo u Kliničko bolničkom Centru Priština, gde je lečio ranjenike sa teškim ratnim povredama.
– Juli do decembra 1999 godine Radio je kao vanredni našelnik Odeljenja za rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Centra za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS
– Januar do oktobra 2000 godine Radio je kao vanredni načelnik Odeljenja za opekotine, Centra za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS
– Oktrobar 2000 do marta 2001 godine Radio je kao vanredni načelnik Prijemno dijagnostičke službe, Centra za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS.
– Januar 2005 godine do decembra 2008 godine, u sklopu novog zakona Ministarstva zdravlja Republike Srbije sklopio je ugovor o Prekovremenom radu u Specijalnoj bolnici za plastičnu hirurgiju Galathea u Beogradu.
– Maj 2007 godine Radi kao načelnik Odeljenja za rekonstruktivnu hirurgiju, Centra za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS.