Urođene anomalije tela (kongenitalne anomalije)

0
735

Urodene anomalije tela

Urođene anomalije tela (kongenitalne anomalije), ako se zainteresujete za njihove pojavne oblike, stepene deformiteta i metoda lečenja, najbolji su primer koji plastičnu hirurgiju postavljaju u sam vrh medicine, posebno hirurgije. Savremeni trendovi da se plastična hirurgija poistoveti sa preterivanjima kod uvećanja dojki ili formiranja “brazilske” zadnjice, automatski padaju u vodu. Samo lečenje kongenitalnih anomalija, brojnošću i složenošću metoda, dovoljno govori o ovoj izuzetnoj grani hirurgije.

Prema definiciji Američkog udruženja plastičnih hirurga, urođene anomalije tela su medicinski definisana stanja značajnog odstupanja od uobičajenih struktura i funkcija tela prisutna od rođenja, bilo da su nasledna ili ne. Treba razlikovati urođene anomalije od retkih bolest. Urođene anomalije tela ili defekti prisutni na rođenju su uobičajeni i mogu da dovedu do kritičnih stanja. Nešto manje od 3% beba u Sjedinjenim državama se rađa sa urođenim anomalijama. Slična situacija je i u EU, za Srbiju nismo uspeli da pronađemo podatak. Urođene anomalije tela nisu isto što i retke bolesti.

Urođene anomalije tela su brojne. U pitanju je više desetina dijagnoza, od zečije usne, rascepa nepca, odstojnih ušiju, spojenih prstiju nogu ili ruku … kao blažih, preko Polandovog sindroma, tubastih dojki, obrnutih bradavica dojki, pa do vrlo teških deformacija kao što je nedostatak ekstremiteta.

Ovi veoma složeni problemi često zahtevaju da se u rešavanje pored plastičnog hirurga uključe lekari većeg broja medicinskih disciplina, kao što su oralni i maksilofacijalni hirurg, ortodont … pa sve do logopeda. Statistika beleži porast broja operacija, 5% rascep usne i palatuma, 13% operacija šake. To naravno ne mora da znači porast broja urođenih defekata.

Ovde nekoliko rečenica o Polandovom sindromu, tubastim dojkama i obrnutim bradavicama. Ostale anomalije se retko saniraju u privatnim klinikama zato što je pedijatrijska praksa, a u okviru nje dečija plastična hirurgija u Srbiji na odličnom nivou, a RFZO pouzdano stoji iza naše dece, pa nema potrebe koristiti usluge mimo državnog sistema. Ima i zahvata koji se mogu raditi samo u velikim sistemima kao što je npr. Institut za majku i dete, kada se formiraju timovi plastičnih, opštih, oralnih i maksilofacijalnih hirurga.

Urođene anomalije tela

Nekoliko rečenica o urođenim (kongenitalnim) anomalijama koje se najčešće rešavaju u privatnoj medicinakoj praksi.

Polandov sindrom

Polandova anomalija se manifestuje kao odsustvo mišićnog tkiva, bradavice i oreole dojke, podjednako zastupljena kod dečaka i devojčica, nepoznate etiologije. Često udružen sa deformacijama prstiju ruke i/ili sa Mobiusovim sindromom (obostrana ili jednostrana pareza facijalisa i/ili očnog abducensa)

Tubaste dojke

Prema samom nazivu anomalije, tubaste dojke nisu normalnog nego tubastog, izduženog oblika, često praćene velikim bradavicama i oreolom. Dojka/dojke su cilindrične umesto normalno zaobljene, počev od same baze dojke. Oreola često hipertrofira. Stanje može da varira od blagog do veoma izraženog.

Obrnute bradavice (uvučene bradavice)

Obrnute bradavice su najčešće kongenitalna anomalija ali može biti i stečena. Ako su urođene stvar je ličnog pristupa estetice, hoće li se ili ne, intervenisati. Ako se pojave u zreloj dobi, posebno posle 50. godine starosti, potrebno je obratiti se lekaru.

Urođene anomalije tela koje mogu da se rešavaju i u privatnoj praksi

Pored navedene tri anomalije koje se rešavaju na privatnim klinikama, plastični hirurg u privatnoj praksi neće odbiti da uradi oparaciju koja rešava klempave uši (otapostaza), rascep usne ili nepca (palatum).

Hipoplazija dojki kod žena i ginekomastija mogu da budu i kongenitalne (urođene) deformacije, ali su češće stečena a ispoljavaju se tokom puberteta.