Pneumomedijastinum (Medijastinalni emfizem)

0
1007

Osnovni elementi dijagnoze

– Iznenadni, žestok bol u retrosternalnom prostoru
– Osećaj krepitacije pri palpaciji navratu i zidu grudnog koša
– Auskultatorno šum krckanja sinhronsa sistolom
– Karakterističan rentgenski nalaz naosnovu koga se postavlja definitivna dijagnoza

Opšta razmatranja

Prisustvo slobodnog vazduha u medijastinumu – pneumomedijastinum – je sekundarna posledica rupture intratorakalnog dela jednjaka ili nekog dela disajnih puteva ili kao posledica intersticijalnog emfizema pluća koji nastaje prskanjem alveola odakle vazduh prodire u medijastinum duž krvnih sudova. Vazduh može isto tako da se usisava u medijastinum kroz otvorene rane na vratu. Najzad vazduh u potkožnom tkivu na vratu kao posledica penetrantnih rana grudnog koša može takođe da se širi naniže i prodire u medijastinum. Spontani medijastinalni emfizem je vrlo često udružen sa spontanim pneumotoraksom, najčešće ventilnim.

Klinički nalaz

A. Simptomi i znaci: prisustvo vazduha u medijastinumu obično ne daje neke izraženije simptome tako da simptomatologija može da bude minimalna. U tipičnim slučajevima vazduh se obično ne zadržava u medijastinumu već izlazi i širi se u potkožnom tkivu vrata ili se spušta naniže duž telesenih ravni, u retroperitonealni prostor itd. Ukoliko pored medijastinalnog emfizema postoji pneumotoraks, naročito ventilni, bolesnik može da oseti iznenadni, žestok bol pozadi grudne kosti koji se širi prema vratu, ramenima ili ka anusu (usled disekcije retroperitonealnog prostora vazduhom).

Dispneja obično nije jače izražena. Ređe, ako se vazduh u medijastinumu nalazi pod pritiskom, isti može da komprimira srce i krvne sudove u kom slučaju se razvijaju dispneja, znaci šoka koji mogu dovesti čak i do letalnog ishoda (vazdušni blok). U tom slučaju nastaju hemodinamski poremećaji slični onima kod tamponade srca.

Fizikalno se često konstatuje subkutani emfizem na vratu i gornjem delu grudnog koša. Palpacijom navedenih regija otkriva se prisustvo krepitacije. Ponekad takve osobe, naročito ako se radi o većoj nakupini vazduha u potkožnom tkivu imaju groteskan izraz lica i vrata.

Auskultatorno, karakterističan je šum krckanja (Hammanov znak) koji se čuje u prekordijumu i ispod grudne kosti i koji je sindrom sa radom srca. Međutim, treba imati na umu da ovaj šum ponekad može da bude znak pneumotoraksa sa leve strane.

B. Rentgenski nalaz: renitgenogram grudnog koša i vrata ima najveći dijagnostički značaj. Najčešće se rentgenski vidi prisutan vazduh (prozračna zona) oko srca i duž ivica gornjeg medijastinuma. Profilni snimak, napravljen pri maksimalnom ekspirijumu pokazuje prisustvo vazduha (zona prozračnosti) u retrosternamom prostoru. Isto tako vazduh se može videti duž fascijalnih ravni, u podkožnom tkivu vrata i ramena.

Diferencijalna dijagnoza

S obzirom na karakter bola koji može da prati medijastinalni emfizem, oboljenje treba razlikovati od infarkta miokarda.

Lečenje

Obično nije potrebno lečenje. Međutim, to ne isključuje neophodnost što ranijeg odkrivanja osnovnog oboljenja ili patološkog stanja koji su doveli do medijastinalnog emfizema (pneumotoraks, ruptura bronha, perforacija jednjaka i dr.).

Prognoza

Po pravilu dolazi do spontanog izlečenja. U nekim slučajevima, kod kojih se vazduh u medijastinumu nalazi pod pritiskom, ukoliko se isti ne eliminiše, dolazi do smrtnog ishoda.

Odgovorni autori:
Dr Henry Brainerd, profesor medicine
Dr Marcus A. Krupp, profesor medicine
Dr Milton J. Chatton, profesor medicine
Dr Sheldon Margen, profesor medicine

Članak:
Dr Morton Manson
Dr Sidney Levin
Dr Ernest Jawetz
Dr Leon Lewis