Rheuma Praxis (reumatologija)

0
1208

Dijagnostika, lečenje i terapija reumatskih bolesti, artroze, reumatoidni artritis, ostali artritisi, sistemske bolesti vezivnog tkiva, giht. Savremena dijagnostika i terapija osteoporoze, osteodenzitometrija, DXA kičme kod dece, DXA operisanih kukova sa protezom, terapija posle operacije kuka, otkrivanje ranih preloma kičmenih pršljenova. Hemijska sinovijektomija radionuklidima – RSIN. Jedinstvena metoda lečenja artritisa svih zglobova kojom se sprečava nastajanje deformiteta i odlaže operativno lečenje. Kompletna internistička obrada pacijenata. Fizikalna terapija.

Rheuma Praxis
Reumatološki kabinet sa centrom za osteoporozu

Delatnost:
Dijagnostika, lečenje i prevencija reumatskih bolesti. Kompletna internistička obrada. Fizikalna terapija.

Stručni tim:
Prof. dr sci. med. Zoran V. Anđelković, internista, reumatolog
Mr sci. med. dr Branko Barać

Radno vreme:
Radnim danom 09.00 – 17.00 h

Kontakt podaci:
Rheuma Praxis
Beograd, Mihaila Avramovića 1, Srbija
Telefon: 011 2668 173
E-mail: osteopor@its.rs

kw: rheuma, reuma, anđelković, reumatologija