Dr Dario Jocić, vaskularni hirurg

0
1144

Radno iskustvo:
02.1997. – 11.2004. KBC Zemun, odeljenje opšte hirurgije
od 12.2001. Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Klinika za Vaskularnu hirurgiju, Beograd

Obrazovanje:
1995. Diplomirao na Medicinskom fakuletetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenomo 9,53

2001. Položio specijalistički ispit iz Opšte hirurgije.
2008. Odbranio magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu
Univerziteta u Beogradu.

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)