Dr Ivan Marjanović, opšti i vaskularni hirurg

0
617

Radno iskustvo:
2005. – 2012. član vaskularnih hirurga na Vojno-medicinskoj akademiji, Načelnik Kabineta za vaskularnu hirurgiju SP VMA
Od 2004. – Hirurg sa punim radnim vremenom na klinici za vaskularnu hirurgiju, VMA, Beograd
1999. – 2004. – Specijalizacija iz opšte i vaskularne hirurgije, VMA, Beograd
1996. – 1999. – Medicinski centar u Boru – medicinska praksa kao lekar

Obrazovanje:
2011. – Doktorat
2004. – Specijalizacija iz opšte i vaskularne hirurgije, Vojno-medicinska akademija, Beograd
1995. – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Dodatna edukacija:
1997. – Škola rezervnih oficira, Srpske AF medicinske usluge
2005. – KME kurs, dopler krvnih sudova, Sonografija, medicinska škola, Beograd
2006. – Jednomesečna obuka, kardio-vaskularno odelenje, Uleval University Hospital,Oslo
2006. – Kurs iz NATO ratne hirurgije i traumatologije, Norway
2008. – Endovaskularna obuka u Poljskoj, Warshav
2008. – Pontressino master klasa, Amsterdam, Holand
2009. – TAAA radionica, bolnica Sv. Marije, London,UK
2009. – 2010. – Vaskularna obuka u bolnici Sv. Marije, London, UK, mentor dr J.H. Wolfe
2011. – Instruktor vaskularne hirurgje evropskog društva za vaskularnu hirurgiju (ESVS), Vojno-medicinska akademija, Beograd

Profesionalna članstva:
2009. – Član Evropskog udruženja za vaskularnu hirurgiju
2004. – Član Srpskog društva za vaskularnu hirurgiju
2010. – Član vaskularnog društva Velike Britanije i Irske
2005. – Član Srpskog društva flebologa

Profesionalna interesovanja:
• Vaskularna hirurgija krvnih sudova i aorte (posebno za otvorenu popravku abdominalne i torako-abdominalne aorte aneurizma)
• Endovaskularna hirurgija (EVAR, TEVAR i hibridna hirurgija)
• Transplantaciona hirurgija (bubrega i transplantacija jetre)
• Vaskularni pristupi za hemodijalizu
• Minimalno invazivna hirurgija
• Trauma u vaskularnoj hirurgiji

Publikacije:
Autor više od 10 članaka iz oblasti vaskularne i endovaskularne hirurgije

Strani jezici:
Engleski

Sistematizacija podataka BelMedic.
(Primedbe i zahtevi za ispravke na admin@mojlekar.com)